Bolnišnica ob poletju pozitivno

Topolšica – V Bolnišnici Topolšica so v letošnjem prvem polletju presegli 5,1 milijona evrov prihodkov, kar je za malenkost več kot v enakem lanskem obdobju, od načrtovanih za letos pa so ti višji za slabe tri odstotke. Presegli so tudi predviden program z zdravstveno zavarovalnico, s tem pa med drugim tudi predvidene materialne stroške. Vsemu navkljub so polletni rezultati poslovanja pozitivni. Prihodki so za dobrih 32 tisoč evrov višji kot odhodki.

Nadejajo se, da bodo do konca leta poslovali uravnoteženo oziroma bodo nekoliko presegli načrtovane prihodke. Na to naj bi vplival dvig cen zdravstvenih storitev za dobra 2 odstotka v šestih mesecih, predvidevajo pa tudi plačilo za presežen program neakutne obravnave.