Bolnica Topolšica: vrsta ukrepov v podporo obstoja

Sindikati v Bolnišnici Topolšica napovedujejo vrsto ukrepov v podporo obstoja bolnišnice. Med  drugim načrtujejo ustanovitev civilne iniciative, znova bodo iskali podporo pri županih, svetnikih tukajšnjih lokalnih skupnostih, pri poslancih in poslanskih skupinah, pri stanovskih sindikalnih organizacijah, zbornicah, skratka pri vseh, za katere ocenjujejo, da jim lahko v prizadevanjih po ohranitvi bolnišnice pomagajo. So optimisti in menijo, če se oglasi širša javnost z argumenti, jim vlada mora prisluhniti.