Bojanu Kontiču priznanje

Na 21. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije se je predsednik Branko Ledinek nekdanjemu predsedniku Bojanu Kontiču, županu Mestne občine Velenje, zahvalil za uspešno predsedovanje Skupnosti občin Slovenije in mu ob tej priložnosti podelil posebno zahvalo za uspešno in modro vodenje organizacije. V času predsedovanja od 23. aprila 2015 do 23. januarja letos, je Bojan Kontič aktivno vodil pogajalsko skupino za višino povprečnine, ki jo prejmejo lokalne skupnosti in dosegel pomembno izboljšanje financiranja lokalnih skupnosti.