Bo stavka ali dogovor?

Velenje – Družba Gorenje je zaposlenim izplačala poseben dodatek iz naslova prihrankov v proizvodnji za avgust, izplačilo je predvideno tudi za prihodnje tri mesece. To pravijo so naredili kljub temu, da družba v tem letu še izkazuje izgubo. Višina dodatka se razlikuje po tovarnah. To pa ni v skladu z željo sindikata, ki želi, da  zaposleni dobijo enoten dodatek. Vodstvo jim je delno prisluhnilo, in polovico predvidenega dodatka dodelilo enotno, drugo pa stimulativno.  Dodali so, da bo že septembra bonus med 30 in 40 odstotkov višji od avgustovskega, ter da želijo spodbujati in nagrajevati učinkovitost. Starega sistema uravnilovke pa je konec.

Sindikat meni drugače, saj ocenjuje, da pogoji dela za delavce niso izenačeni. Ker se ni uspel dogovoriti z vodstvom, je za ponedeljek napovedal dvourno stavko. Seveda upajo, da se bodo pred stavko z vodstvom vseeno ustrezneje dogovorili.

Vodstvo Gorenja pa meni, da je sindikat tokrat pripeljal družbo in zaposlene v povsem absurdno situacijo. Ko je to želelo delavce dodatno finančno nagraditi, je sindikat napovedal stavko. Če pa bo prišlo do stavke, tudi če bo ta kratkotrajna in če bo stavkalo le manjše število zaposlenih, pa je ta nezakonita in Gorenje bonusov, za katere sta predvidena 2 milijona evrov  za prihodnje tri mesece, ne bo izplačalo, opozarjajo.