Blok 6 ponovno obratuje

Šoštanj – Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, ki je bil 17. avgusta zaustavljen, je bil danes ob 07.14, ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem Slovenije. V času zaustavitve so opravili pregled opreme, čiščenje dimno zračnega trakta grelnika, preostale redne vzdrževalni posege ter čiščenje silosa pepela. Oskrba Slovenije z električno energijo v času, ko blok 6 ni obratoval, je potekala nemoteno.