Blok 6 načrtovano ustavljen

Šoštanj – V Termoelektrarni Šoštanj so danes, 24. decembra, po 65 dneh neprekinjenega obratovanja, plansko zaustavili blok 6. Zaustavitev bo predvidoma trajala do 3. januarja 2022. V času zaustavitve bodo izvedena redna vzdrževalna dela. S to plansko zaustavitvijo bomo opravili podrobne preglede, s ciljem priprave na redno letno zaustavitev v letu 2022.

Blok 6 je letos proizvedel 2.498 GWh električne energije. Skupno, vključujoč tako bloka 5 in 6 ter plinski enoti, pa so v Teš letos proizvedli 3.127 GWh električne energije ter 330 GWh toplotne energije za Šaleško dolino.

V času zaustavitve bloka 6 bo proizvodnja električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem bloka 5 in s plinskima enotama.