Bivalna enota Velenje še ni zaživela

VDC SAŠA Velenje skupaj z uporabniki čaka na uradno odprtje nove bivalne enote v Velenju. Decembra so pridobili uporabno dovoljenje, prevzeli objekt, trenutno so v fazi opremljanja enote. Direktorica Darja Fišer razloži, da jim zaenkrat ni uspelo pridobiti ustreznih kadrov, zato ponavljajo razpis. »Potrebujemo kader, ki bo v bivalni enoti delal naprej. Nekaj ga imamo, vendar ne zadostuje kadrovskim normativom. Odprtje prestavljamo za čas, da pridobimo kadre. Je pa treba razumeti, da nismo edini, ki imamo težave pri pridobivanju kadrov.«

V Bivalni enoti Velenje bo lahko bivalo 12 uporabnikov, v Mozirju imajo trenutno vseljenih 20 uporabnikov. »Nekaj se jih po lastni želji seli v Velenje. Ko smo odpirali enoto v Mozirju smo tudi načrtovali, da se bo nekaj uveljavljenega kadra na lastno željo preselilo v Velenje. Zato iščemo dva zaposlena v Mozirju in dva v Velenju. Gre za socialne oskrbovalce in varuhe. Dokler ne zapolnimo kadrovske strukture, bivalna enota na dveh lokacijah ne more zaživeti,« pojasni Fišerjeva.