Bilateralno srečanje premogovnih regij v Črni gori

V Občini Pljevlja v Črni gori poteka bilateralno srečanje predstavnikov premogovnih regij Pljevlja in Šaleška dolina, ki je namenjeno krepitvi dialoga in izmenjavi izkušenj o prestrukturiranju. Srečanje poteka pod okriljem Evropske komisije in je namenjeno iskanju vzporednic med socialno-ekonomskimi učinki, posledicami izstopa iz premoga in vplivom lokalnih skupnosti na zeleni prehod.

Na dogodku, ki poteka med 14. in 16. marcem, so poleg predstavnikov Mestne občine Velenje in Občine Pljevlja prisotni tudi predstavniki Evropske komisije, Premogovnika Velenje, Zavoda KSSENA, Premogovnika Pljevlja, Termoelektrarne Pljevlja in drugih deležnikov zelenega prehoda v Črni gori.

V okviru obiska so obiskali tudi Premogovnik Pljevlja ter Termoelektrarno Pljevlja, kjer so jim predstavili ideje za postopno prestrukturiranje dejavnosti. Z Občino Pljevlja ima Velenje več skupnih točk. Premogovnik Pljevlja letno izkoplje približno 1,5 milijona ton premoga, kar omogoča delovanje Termoelektrarne Pljevlja z močjo 225 MW, s čimer zagotavljajo približno tretjino električne energije za Črno goro. Poleg tega načrtujejo distribucijo toplotne energije v daljinskem sistemu ogrevanja za Občino Pljevlja. Tudi v Občini Pljevlja se soočajo s težavami pri zagotavljanju učinkovite rabe energije v stavbah, zato bo v obeh občinah potrebno pospešiti spodbujanje v učinkovito rabo energije. Za pravičen prehod je potrebno vključevanje rudarjev, gradnja stanovanj za mlade, spodbujanje startup podjetij, gospodarskih zbornic in drugih deležnikov, ki so pomembni pri razvoju projektov v premogovnih regijah.