Bicy od jutri do marca zaprt

Velenje – Sistem za izposojo mestnih koles Bicy ne bo obratoval od 15. novembra do predvidoma 1. marca 2020.  V tem času bodo sistem posodobili in nadgradili, zato bo potrebno na Zavodu za turizem Šaleške doline stare kartice za izposojo koles zamenjati z novimi. Z nadgradnjo bodo zastarelo informacijsko tehnologijo in opremo zamenjali s sodobno, ki bo omogočala izboljšano uporabniško izkušnjo in nadzor.

V prihodnjih mesecih bodo nadgradili 10 informacijskih terminalov za registracijo in komunikacijo s posameznimi priklopnimi mesti ter 86 stojal z elektroniko za zaklepanje, identifikacijo koles in talna vodila za kolesa. Stebriček, ki je namenjen električnim kolesom, omogoča takojšnjo avtomatsko polnjenje ob priklopu e-kolesa. Predelava 57 Krpanovih koles bo zajemala zamenjavo zaklepnega dela na kolesu s konektorjem in oddajnikom. Predvidoma od 1. marca 2020 dalje bo v sistemu Bicy možna izposoja 57 klasičnih in 9 električnih koles na 14 izposojevalnih postajah. Po nadgradnji sistem ne bo več kompatibilen s sistemom Občine Šoštanj.

Zamenjava kartic

Dosedanje kartice za izposojo mestnih koles ne bodo več uporabne, zato na občini Velenje imetnike pozivajo, da jih zamenjajo. Seveda pa vabijo tudi nove uporabnike, da izkoristijo sistem , ki postaja vedno bolj priljubljen. Za delno kritje stroškov vzdrževanja in registracije v sistem bo po novem potrebno nameniti 10 evrov. Uporabniki bodo prevzeli novo kartico, s katero si bodo lahko izposojali tako električna kot tudi klasična kolesa.

Uporabnikom je na voljo tudi aplikacija Bicy App, ki ponuja informacije o tem, kdaj so kolesa dostopna na kateri izmed 14 postaj (4 od teh so prilagojene tudi električnim kolesom).