Veplas beleži blizu 10 odstotno rast

V Skupini Veplas zatrjujejo, da lanski poslovni rezultati bistveno odstopajo od tistih, ki so jih dosegli minula leta. Če so leta 2013 znašali prihodki blizu 10 milijonov, so te lani dvignila na približno 20 milijonov evrov. Lani je znašal ebit približno 700 tisoč evrov, ebitda pa 1,5 milijona evrov. Usmeritev v tri strateške skupine, kot so medicina, masovni transport in letalsko-vesoljska industrija, so se izkazale za perspektivne in v vseh treh v prihodnje načrtujejo do 10 odstotno rast.