Azilnega doma za zdaj ne bo

Suzano Kavaš, vodjo Civilne iniciative proti vzpostavitvi azilnega doma, je na današnji seji zanimalo, zakaj ni bila uresničena njihova pobuda, da o nameravani vzpostavitvi azilnega doma še enkrat govorijo na seji sveta in nanjo povabijo tudi Boštjana šefica, državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Zanimalo jo je tudi koliko azilantov naj bi prišlo v Velenje. Župan Bojan Kontič ji je pojasnil, da trenutno to ni aktualno, saj ni potreb in da je bila že od vsega začetka velenjska lokacija opredeljena za rezervno.