Azilante bi sprejeli pod določenimi pogoji

Protest pred MO Velenje

Velenje, 29. novembra – Ves dopoldanski del današnji seje so namenili svetniki Mestne občine Velenje predlogu Ministrstva za Notranje zadeve, da bi uredili v prostorih nekdanjega Vegradovega samskega doma azilni dom. Župan Bojan Kontič je gradivo, ki ga je prejel, takoj poslal svetnikom in tudi predlagal razširitev dnevnega reda že sklicane seje. V krajevni skupnosti Stara vas, kjer je lokacija tega objekta, so bili ogorčeni in na seji sveta tudi sprejeli odklonilno stališče. Njihov predsednik Matjaž Zupanc in še nekateri drugi krajani, so ga prinesli med svetnike. Predlagana lokacija se jim zdi povsem nesprejemljiva, saj je sredi stanovanjskega naselja, ob poti, ki vodi na turistično območje velenjskega jezera. Motilo jih je tudi, da se je govorilo celo o številkah 250. V Velenju je bila ustanovljena tudi Civilna iniciativa (kdo za tem stoji ni znano), ki je s posebnimi letaki, ki so jih poslali v vse poštne nabiralnike, pozivala k protestu. Nekaj krajanov se je zbralo na Titovem trgu, prisostvovali pa so lahko tudi zasedanju.

Po večurni razpravi so sprejeli več sklepov oziroma zahtev pod kakšnimi pogoji bi se o vzpostavitvi takšnega doma v Velenju bili pripravljeni pogovarjati. Za to je glasovalo 24 od tisti trenutek prisotnih 26. svetnikov, saj so svetniki SDS glasovanje obstruirali.

In kaj zahtevajo velenjski svetniki?

Namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito ne nasprotujejo, vendar menijo, da predvideni prostori za to niso primerni. Prav tako ni primerna lokacija, ki je v neposredni bližini prostora, namenjenega turistični dejavnosti. Neprimernost prostorov je bila ugotovljena že pred enim letom, ko so iskali prostore za namestitev beguncev. Od vlade zahtevajo, da pripravi dolgoročno strategijo za reševanje problematike prosilcev in da enakomerno razporedi kvote po vsej Sloveniji. Prav tako zahtevajo, da bi bila eventualna izpostava Azilnega doma na območju Velenja začasne narave in da prostore in okolico pred vselitvijo ustrezno uredijo za do največ 30 azilantov. Od vlade zahtevajo tudi potrebna finančna sredstva za vključenost prosilcev v družbo (učenje jezika, socialno in zdravstveno varstvo …) in da krije vse stroške delovanja doma. Nastanitev dovoljujejo izključno ranljivim skupinam s posebnimi potrebami. Med zahtevami je tudi tehnično in fizično 24-urno varovanje in prisotnost policije, sprotno obveščanje občine in krajevne skupnosti Stara vas o vseh postopkih. V kolikor njihovi pogoji ne bodo izpolnjeni pa terjajo od Ministrstva odstop od vseh aktivnosti za vzpostavitev azilnega doma.

Posebno zahtevo po uvrstitvi te točke na dnevni red seje sveta so predlagali tudi svetniki SDS (dan po županovem predlogu), ki pa so v predlogu zahtevali, da se z namero celovito seznani občane in da župan ukrene vse potrebno, da se zagotovi varnost občank in občanov. Vse to je tudi zajeto s sprejetih sklepih oziroma zahtevah.