Analiza stanja v prometu

Šoštanj – Včeraj popoldne je v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za občino Šoštanj potekala 2. javna razprava na temo Analiza stanja prometa z vidika individualnih uporabnikov na območju Občine Šoštanj ter analiza možnih rešitev. Osrednja pozornost je veljala ugotovitvam, kako obstoječi prometni sistem doživljajo individualni uporabniki. Ob tej priložnosti so predstavniki krajevnih skupnosti podali svoja videnja prometnega sistema v njihovih krajih. V splošnem so pohvalili nove kolesarske povezave in pločnike v občini ter sistem izposoje koles, pripombe pa so se v glavnem nanašale na to, da v občini ni vzpostavljenega sistema javnega prevoza, da manjkajo posamezni odseki ali povezave do nekaterih krajev in območij ali turističnih toč. Občani pa si želijo še več pešpoti, ureditev obrežja Družmirskega jezera, več zelenih površin v mestu Šoštanj, umiritev tranzita skozi mesto, peš in kolesarske povezave do večjih krajev v občini in podobno.