Alkohol pri mladih ostaja težava

Velenje – Medobčinska LAS Velenje je v letu 2014 izvedla raziskavo o razširjenosti uporabe drog med mladimi. Rezultate raziskeve so predstavili lani. Najpomembnejše ugotovitve iz raziskave kažejo na velik napredek pri informiranju mladih o škodljivosti in učinkih drog, saj se starost ob prvi uporabi drog znatno zvišuje v primerjavi z opravljeno raziskavo na tem področju pred desetimi leti. Delež uživanja tobaka se znižuje, medtem ko uporaba alkohola pri mladih še vedno ostaja težava. Temu področju in tudi novim hitro rastočim psihoaktivnim snovem ter preventivi, bo LAS namenila v prihodnosti še več pozornosti.