Ali moramo kupiti drva?

Velenje – Člani Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin pri Mestni občini Velenje so se sešli na sejo v sejni dvorani mestne hiše. Osrednja točka seje je bila »seznanitev z vzroki in težavami ter potrebnimi ukrepi za zagotovitev neprekinjene preskrbe s toplotno energijo za daljinsko ogrevanje mesta Velenje z okolico«.

Obtoževanja, pojasnjevanja …

Po Simona Tota je glavni krivec za zaplet nespoštovanje vseh dokumentov, ki bi dopuščali nemoteno proizvodnjo električne in toplotne energije. »Izguba ni dobra popotnica za Teš, razen če se namerava prodati,« je dodal Tot. Peter Dermol je med drugim dejal: »Če govorimo o toplotni oskrbi, naj povem, da je bilo v vseh strateških dokumentih Teša načrtovano skupno obratovanje blokov 5 in 6. Ko me je gospod Košorok odslovil, so postopki za vlaganja v blok 5 stekli, danes pa naj gospodje povedo, zakaj remonta na omenjenem bloku še ni bilo.« Blok 5, s katerim bi namreč ob morebitnem izpadu bloka 6 zagotavljali nemoteno oskrbo z energijo, bo brez ustrezne predelave po 1. januarju 2016 okoljsko sporen. Predelave pa ni mogoče izvesti do poletja prihodnje leto tudi, če bi podpisali pogodbo za remont danes, smo slišali. Ogrevanje bo tako odvisno le od nemotenega delovanja bloka 6.

Po obrazložitvi sedanjega direktorja Teša Matjaža Eberlinca remont in predelava bloka 5 nista stekla pravočasno zato, ker so zavezani pogojem javnih razpisov in ker na dveh niso dobili ustreznih izvajalcev. Po mnenju nekdanjega direktorja Teša in sedanjega direktorja Komunalnega podjetja Velenje Uroša Rotnika ga tudi ne bodo dobili, če zahtevajo za opravljeno delo 3 do 5 milijonov evrov, sami pa vedo, da takšna dela stanejo 8 milijonov evrov. Ob tem je Eberlinc razkril še pomisleke, ali so vlaganja v nadgradnjo bloka 5 smiselna za lastnika. »V osnovi smo elektrarna in ne toplarna. Za elektriko prejmemo na leto 200 milijonov evrov, za toploto 3,5 milijona. Mi ne izvajamo javne gospodarske službe, zato smo izpostavljeni vsem vplivom trga,« pa se je Eberlinc odzval na Rotnikovo izvajanje, da je za komunalo, njene lastnike in gospodinjstva ter gospodarstvo doline sprejemljiva sklenitev pogodbe o neprekinjeni dobavi toplotne energije za normalno ceno. Rotnik pa je pozval vodstvo Teša in HSE-ja, naj že enkrat jasno pove, koliko znaša njihova stroškovna cena, za katero jih prosijo že tri mesece. Hkrati je izpostavil, da so bili za to, ker se Teš ni držal dogovora in do srede septembra ni poslal pogodbe prisiljeni poiskati pomoč sodišča, kar jih je na HSE – po besedah Blaža Košoroka – presenetilo. Na sklep sodišča so se pritožili. »Danes je bilo kar nekaj sprenevedanja. Dejstvo je, da vsaka stvar stane, potrebnega denar za vlaganja pa ni moč zagotoviti,« je dejal Košorok.

Nemotena oskrba, dražje ogrevanje

Uroš Rotnik je na seji večkrat izrazil upanje, da bodo prišli do za vse sprejemljive rešitve, kajti »če bo zmagala neumnost, bomo v dolini morali postaviti nov energetski objekt, za kar pa bi potrebovali od 10 do 12 let.« Da bi pogajanja kmalu dosegla cilje, iz povedanega predstavnikov HSE-ja ni bilo razbrati. Končna cena bo namreč odvisna od virov za proizvodnjo toplotne energije. Če bodo to plinske turbine, bo cena višja, drugačna bo, če bo to kurilno olje. Končna lahko doseže celo trikratno sedanje. Najenostavnejšo rešitev za zagotovitev nemotene oskrbe prinaša le možnost pridobitve izjeme za blok 4, vendar bo treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, da bi lahko ta obratoval tudi prihodnje leto. »Takšna rešitev ni dolgoročna, prav tako pa je povezana s stroški. Treba se je obnašati ekonomsko, kar pomeni, če boste želeli imeti zagotovilo o nemoteni oskrbi s toploto, dražje bo ogrevanje, ker bo prihajalo iz različnih virov in naprav,« je ponazoril Tomaž Štokl iz HSE.