Ali borzni bik trka na vrata domačega trga?

Medtem ko se je z odpiranjem ekonomij in na krilih spodbujevalnih politik širom sveta začela sinhrona globalna rast, se stopnja okrevanja po različnih regijah razlikuje. Makroekonomski in finančni kazalniki kažejo na to, da smo v zgodnjih fazah daljšega bikovskega trga, kjer se bomo morali navaditi na nadpovprečno visoko cene vrednostnih papirjev in na višjo vmesno nihajnost. Z drugimi besedami povedano se zaradi krepkih širitvenih monetarnih politik globalnih centralnih bank posamična enota dobička podjetij sedaj draži. Iz naslova nizkih donosnosti na obveznice pa lahko v prihodnje pričakujemo dodatne pozitivne cenovne pritiske na delnice in surovine.

Aktualna kriza se od preteklih razlikuje po tem, da imajo tokrat gospodinjstva več razpoložljivega prihodka, medtem ko je finančni sistem preplavljen z ekstremno likvidnostjo. Ta presežna likvidnost se bo lahko ob umiritvi tveganj, ki izhajajo iz trenutne krize, prelevila povišane stopnje izdajanja kreditov gospodinjstvom, kar bo posledično lahko vodilo v povišano inflacijo. Ob umiritvi razmer se bo denar poleg h kreditiranju gospodinjstev (in podjetij) alociral predvsem v delniške papirje in v finančne instrumente, vezane na surovine, kar jih bo posledično še dodatno dražilo. Ob tem pa lahko že zaradi demografskih razlogov pričakujemo zelo dolgo obdobje nizkih obrestnih mer (krepko preko 5 let).

Vsekakor obstaja visoka verjetnost, da se bomo v prihodnje lahko znašli v tržnem okolju, kjer bomo priča vmesnim višjim stopnjam inflacije, nadaljevanju ničelnim obrestnim meram na depozite in ležarinam na višje depozite pravnih in morda tudi fizičnih oseb. Ob tem pa bodo glede na dejstvo, da so na obveznice zelo nizki donosi, najverjetneje pridobivale delnice in surovine. Torej za obdobje naslednjih desetih let bi lahko ponovno v povprečju pričakovali višjo rast delniških tečajev kakor rast plač.

Med zanimivejše delniške trge lahko trenutno uvrstimo tudi domači delniški trg, saj tam najdemo kar nekaj zanimivih naložb. Glede na cene in glede na predhodno in na pričakovano poslovanje, med te trenutno zagotovo lahko uvrstimo dolenjskega farmacevta Krko, Zavarovalno skupino Sava (Sava Re), Triglav, NLB in Cinkarno Celje.

mag. Lojze Kozole
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana