Alan Matijević: »Koroška je kot regija odrezana od ostale Slovenije.«

Foto: Jera Vodovnik

»Na Koroškem je izredno stanje,« je povedal Alan Matijević, poveljnik regijskega centra za Koroško. Nedostopna je s smeri Hude luknje in po Dravski dolini. Vodotoki ogrožajo hiše, gospodarske objekte, infrastrukturo, veliko mostov je podrtih, odnesenih …

»Ponoči je bilo veliko klicev in je bilo ogroženih veliko človeških življenj. Po zadnjih informacijah je bila večna intervencij uspešna. Največ težav so imeli gasilci, ker niso mogli izvažati zaradi narastlih vodotokov in podrtih mostov. V Mežici je treba evakuirati 11 oseb iz stanovanjske hiše, čakamo na helikopter Slovenske vojske. Prav tako so tako prošnjo posredovali iz Občin Prevalje in Črna na Koroškem. Mežiška in Dravska dolina sta v velikih težavah, Slovenj Gradec in Dravograd,« je dopoldne sporočal Matijević.

Za pomoč so že prosili Slovensko vojsko, in sicer za Občino Črna na Koroškem že sredi noči. »Težava je, da enota ne more priti do tja in se zdaj prebija prek Vitanja. Problem bo tudi naprej od Raven, ker so ceste neprevozne. Počakati je treba, da voda malo odteče, da vidimo, kakšne so posledice. Strah nas je, kaj sledi v nadaljevanju, ampak zdaj smo fokusirani na trenutno stanje in rešujemo, kar je zdaj najbolj potrebno.«