Aktiviran državni načrt zaščite in reševanja

Vlada je v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo covida-19. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan pa je že izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

V Saša regiji so včeraj imeli Velenje, Nazarje in Luče po en en primer okužbe s koronavirusom, Solčava pa dva. V nam bližnjih občinah pa je imela Mežica osem, Prevalje pet, Ravne na Koroškem sedem, Dravograd tri, Slovenj Gradec šestnast in Mislinja štiri.  Na Dobrni so imeli en primer okužbe, v Celju dvanajst, v Žalcu štiri, na Polzeli in Preboldu po enega.