Absurden dvig cene toplotne energije

Velenje – V torek, 25. aprila, se je Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., seznanil z novo nakupno ceno toplotne energije na podlagi sklepa Agencije za energijo, ki je Termoelektrarni Šoštanj potrdila povišano ceno toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Nova povprečna cena znaša 17,25148 EUR/MWh, kar pomeni 57-odstotno povišanje glede na obstoječo ceno, ki je znašala 11 EUR/MWh. Nova nakupna cena začne za Komunalno podjetje Velenje veljati s 1. majem.

Stališče Sveta ustanoviteljev in lokalnih skupnosti je, da je tolikšen dvig cene toplotne energije povsem neupravičen in neutemeljen. Lokalne skupnosti bodo zahtevale dodatna pogajanja za znižanje cene z vodstvom Holdinga Slovenske elektrarne.