Glavna usmeritev je zelena kemija

Župan MO Velenje Peter Dermol in direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh sta 4. decembra uradno podpisala sporazum o soinvestitorstvu pri gradnji inkubatorja TecHub…


Nova stanovanjska soseska na Gorici

V sredo, 6. decembra, bo ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za…


Prenovljeno Gusarjevo otroško igrišče

V četrtek, 7. decembra,  ob 11. uri odprtje prenovljenega Gusarjevega igrišča na Foitovi cesti. Postavili so večnamensko trojno igralo, dve dvojni gugalnici, gugalnico vago in…


Vrtiljak se vrti že 50 let

Tudi vrtec praznuje rojstni dan in velenjska enota Vrtiljak je letos napolnila pol stoletja. Je največja enota Vrtca Velenje, saj v njej deluje kar 16…