9 zlatih in 2 diamantni maturantki

Jutri ( v sredo) bodo na šolah Šolskega centra Velenje seznanili dijake zaključnih letnikov z rezultati poklicne mature. Na Šoli za storitvene dejavnosti je uspešno opravilo zaključno maturo 93 odstotkov dijakov in dijakinj. Še posebej so ponosni na dve diamantni dijakinji iz programa Gastronomija in turizem. Na Elektro in računalniški šoli je uspeh na poklicni maturi še boljši. Zrelostni izpit je namreč opravilo 95 odstotkov četrtošolcev. Na šoli imajo kar pet zlatih maturantov, od tega štiri iz programa Tehnik računalništva,eden pa je iz programa Elektrotehnik.Na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja beležijo 75 odstotno uspešnost pri poklicni maturi. Posebej ponosni so na zlatega maturanta iz programa Geotehnik. Na Strojni šoli je bila uspešnost 94 odstotna, naziv zlati maturant pa so prejeli trije dijaki.