80-obletnica rojstva dr. Franca Zagožna

3. decembra 1942 se je v Vologu pri Šmartnem ob Dreti rodil pred leti preminuli strokovnjak, kmetovalec, univerzitetni profesor in politik Franc Zagožen. Letos bi tako praznoval 80 let. Po osnovni šoli v domači vasi in Gornjem Gradu je obiskoval srednjo kmetijsko šolo v Mariboru, šolanje pa je nadaljeval s študijem agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1967 tudi diplomiral. Specializacijo iz eksperimentalne statistike in populacijske genetike je opravil na Univerzi Georga Augusta v Göttingenu, bil je tudi štipendist Inštituta Maxa Plancka za živinorejo v Marienseeu in tam izdelal doktorsko disertacijo. Na katedri za živinorejo Biotehniške fakultete je leta 1988 postal tudi redni profesor.

Bil je zaslužen tudi za razvoj ovčjereje na Slovenskem, v domačem Vologu je svoja dognanja preverjal na svoji čredi ovac. Leta 1988 je soustanovil Zvezo kmečke mladine in Slovensko kmečko zvezo (SKZ). Na volitvah v družbenopolitični zbor 8. aprila 1990 je na listi SKZ kandidiral in bil izvoljen v skupščino Republike Slovenije. Med svojim mandatom je vodil Demosovo poslansko skupino. Od leta 1992 je vodil glavni odbor SLS in njegovo poslansko skupino. Po združitvi SKD in SLS spomladi leta 2000 v novo stranko SLS+SKD Slovenska ljudska stranka je eno leto združeno stranko tudi vodil.

Dr. Franc Zagožen je bil vnet zagovornik slovenskega kmeta, razvoja podeželja in hkrati oster kritik dotedanje slovenske politike, ki je še vedno po tiho obujala nekdanji režim in takšno politiko, ki je razdvajala slovenski narod. Po bolezni je oče Slovenske kmečke zveze umrl 23. februarja 2014 v starosti 72 let.