70 let časopisa Rudar

V Velenju, 9. novembra 2023, so obeležili 70. obletnico prve izdaje časopisa sindikata Rudnika lignita Velenje, imenovanega Velenjski rudar. Slavnostni dogodek je potekal v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju, kjer so se zbrali nekdanji uredniki, novinarji in ustvarjalci tega časopisa. Generalni direktor Premogovnika Velenje, mag. Marko Mavec, je poudaril pomen Rudarja kot pomnika podjetja ter nosilca zgodovine in vrednot. Ob tem je izpostavil, da časopis že sedem desetletij zagotavlja informacije o delovanju podjetja in drugih vidikih življenja v Šaleški dolini.

Mag. Mavec je še izpostavil, da Rudar raste v podjetju, ki združuje sedanjost s tradicijo. Časopis izhaja v nakladi 2.000 izvodov letno, v formatu A4, in je dostopen tudi digitalno. Nova celostna podoba družbe, uvedena oktobra prejšnega leta, se odraža tudi v prenovljenem izgledu časopisa. Poudaril je tudi notranje komuniciranje v podjetju, ki ga omogočajo številni interni mediji, med drugim tudi radio, ki deluje že od leta 1975.

V zgodovinskem pregledu je opisano, da je prva številka časopisa izšla 1. januarja 1953, pod imenom Velenjski rudar, kot glasilo sindikata Rudnika lignita Velenje. Časopis je bil prvotno mesečnik, kasneje je prešel v občasno izhajanje in nato postal mesečnik z različnimi obsegi

17. aprila 1965 je izšla zadnja številka Rudarja kot glasila delovnega kolektiva Rudnika lignita Velenje, saj je občinski odbor SZDL Velenje ustanovil lastno glasilo – Šaleški rudar. Pod tem imenom je izhajal do leta 1972, ko se je preimenoval v »Naš čas« in se tako imenuje še danes.