64-let Termoelektrarne Šoštanj

Šoštanj – Jutri praznuje 64 let delovanja Termoelektrarna Šoštanj. Prvi blok te elektrarne je namreč začel obratovati 16. maja leta 1956. Odločitev o gradnji Termoelektrarne Šoštanj je bila sprejeta sicer že leta 1946. Pogojevale so jo velike potrebe po električni energiji ter velike zaloge premoga v Šaleški dolini. Gradnja se je začela leta 1947, a so jo zaradi številnih zapletov nadaljevali pet let kasneje. Leta 1956 je bila končana gradnja prvih dveh blokov elektrarne. Blok 1 z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja 1956, blok 2, prav tako z močjo 30 MW pa septembra istega leta. Leta 1956 je tako začela termoelektrarna Šoštanj dajati elektriko v slovenski elektroenergetski sistem.

Leto kasneje je bil zgrajen še blok 3 z močjo 75 MW, ki je zaokrožil skupno moč elektrarne na 135 MW in s tem Termoelektrarna Šoštanj postala največji termoenergetski objekt v tedanji Jugoslaviji.