600 bralcev, blizu 16 tisoč izposojenega gradiva

Knjižnica v občini Šmartno ob Paki omogoča tamkajšnjim občanom in tudi tistim iz bližnjih okolij izposojo knjižnega gradiva trikrat na teden. Knjižnica ima 600 bralcev, ki so si lani izposodili blizu 16 tisoč knjižnega gradiva. Dve tretjini je bilo med njimi leposlovja. Med bralci prevladujejo občani občine Šmartno ob Paki, sledijo jim bralci iz občin Velenje, Šoštanj in Braslovč, med bralci pa je bilo tudi precej tujcev. Po statusu je največ upokojencev, najmanj pa je srednješolcev.