60 let Kmetijske zadruge

ŠOŠTANJ – Kmetijska zadruga Šaleška dolina praznuje letos 60 let obstoja. V zadrugi je danes 62 zaposlenih, samo v zadnjih dveh letih so zaposlenost povečali za 30 odstotkov. Z razvojem predelave so razvili dve blagovni znamki, Slodar in Ekodar, ki sta vse bolj prepoznavni v slovenskem prostoru. Inovativen razvoj blagovne znamke Ekodar je bil tudi povod, da so bili v lanskem letu imenovani med štiri najbolj inovativne zadruge v kategoriji pridelovalcev hrane.