52 tisoč evrov za ekološki nasad

Kmetijska zadruga Šaleška dolina je bila uspešna na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev ekološkega sadovnjaka. Pridobila je 52 tisoč evrov, 3 hektarje velik ekološki nasad jabolk pa bo uredila v Hrastovcu pri Velenju. Sadovnjak namerava tudi zaščititi s protitočno mrežo, v nadaljevanju pa urediti še sistem oroševanja – način zaščite pred pozebo. K izvedbi projekta bo zadruga pristopila letošnjo jesen.