50 let izpitnega centra v Velenju

Komisija za vozniške izpite je bila ustanovljena in pričela s prvimi izpiti 10. oktobra leta 1972, tako da letos praznuje 50 let delovanja. V vseh teh letih je bil sedež komisije na Občini Velenje, v Gasilskem domu, Osnovni šoli Antona Aškerca, v prostorih AMD Velenje na Prešernovi 9, v stolpnici na Foitovi 8, v prostorih Stanovanjskega podjetja na Šaleški cesti, v prostorih Elektrotehne na Prešernovi, v prostorih Upravne enote na Rudarski cesti in kot zadnji, sedanji sedež, na MIC Velenje, kjer je tudi moderen poligon za začetne ure kandidatov in poligon za preizkuse obvladovanja tehnike vožnje za avtomobiliste in motoriste. Pred tem datumom so morali kandidati za voznike opravljati vozniški izpit v Celju.

To pa je bil velik napor in tudi izguba časa tako za voznike instruktorje kot tudi kandidate. Dosegali pa so kandidati najboljše rezultate zaradi veliko relacijskih voženj in prisedanja, ko so drugi kandidati vozili avto.

Na pobudo vodstva Avto šole ADM Velenje je pred desetletji ministrstvo za notranje zadeve dalo soglasje za ustanovitev komisije v Velenju pod pogojem, da občina naredi semaforizirano križišče. Tako je Velenje dobilo leta 1972 tudi prvo semaforizirano križišče pri Stari pošti v Starem Velenju. Ob ustanovitvi komisije je bil sprejet tudi sklep, da bodo sredstva – dobiček namenili preventivi v cestnem prometu. V začetkih delovanja izpitnega centra za Šaleško dolino in Zgornjo Savinjsko dolino so bili člani komisije izključno honorarno zaposleni. Z leti so se predpisi spreminjali tako glede avto šol kot izpitnih centrov. Spremenili so se imena in naslovi. Danes je to Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Sektor za vozniške izpite. V začetku so bili vozniški izpiti v Velenju samo za A in B kategorijo, kasneje pa se je dejavnost razširila na vse kategorije.