5. mednarodni dan e-odpadkov v Sloveniji

Danes obeležujemo v Sloveniji 5. mednarodni dan e-odpadkov. V Mestni občini Velenje so že junija skupaj z družbo ZEOS in koncesionarjem za ravnanje z odpadki podjetje PUP Saubermacher pristopili k zbiranju še uporabne električne in elektronske opreme, ki jo posameznik ne potrebuje več in odprli Kotiček za ponovno uporabo v okviru Zbirnega centra Velenje, ki je skupen za vse tri občine Saša regije. Imajo pa tudi zelene zbiralnike za odpadno električno in elektronsko opremo. Slogan letošnje akcije je: Vse e-odpadke recikliraj, na velikost se ne oziraj!

Zeleni zbiralniki so na naslednjih 28 lokacijah: Aškerčeva cesta 3, Jenkova cesta 17, Kersnikova cesta 1, Tomšičeva 21–23, Cankarjeva cesta 1 in Prešernova cesta 2, Foitova cesta 10, Šaleška cesta 20, Šaleška 2a–d, Goriška cesta 65, Goriška 47, Koželjskega cesta 3, Šalek 98–110, Tomšičeva cesta 7, Šalek 89, Goriška cesta 46d, Goriška cesta 52d, Lipa 7, Splitska ulica 2, Selo (pri Mixu), Trubarjeva cesta 22, cesta XIV. divizije 1, Efenkova cesta 60, Jerihova cesta (nad vrtcem Tinkara), Cesta Simona Blatnika (pri Merkurju), pri Krajevni skupnosti Pesje, pri Krajevni skupnosti Podkraj, pri zbiralnici Šalek 90 in pri Zadružnem domu v Vinski Gori.

Organizacija združenih narodov ocenjuje, da bo na svetu samo letos proizvedeno 24,5 milijonov ton malih e-odpadkov. Zaradi svoje majhnosti so lahko predmeti, kot so mobilni telefoni, električne zobne ščetke, opekači kruha in kamere pogosto nepravilno odvrženi in predstavljajo 8 % vseh e-odpadkov, ki jih odvržemo v zabojnike za mešane odpadke. To pomeni, da pomembnih surovin, ki jih vsebujejo, iz njih ni mogoče pridobiti in so izgubljene. V Evropi konča vsako leto med mešanimi odpadki 1,4 kg e-odpadkov na prebivalca.

Mislimo na naš planet, reciklirajmo odpadke in ne pozabljajmo na male e-odpadke!