Premogovnik Velenje gostil partnerje EU projekta Green jobs

Udeležence projekta je pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer

Premogovnik Velenje je med 4. in 5. oktobrom 2023 gostil partnerje projekta Green Jobs. Projekt zajema izkoriščanje konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se bodo prestrukturirali, za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest. Konzorcij vodi koordinator, to je univerza iz mesta Oviedo v Španiji, ostali partnerji pa so iz Španije, Nemčije, Poljske; med sodelujočimi smo trije industrijski partnerji oz. premogovniki.

Udeležence delavnice oz. t. i. »workshopa«, ki so pregledali potek projekta in določili nadaljnje aktivnosti, je uvodoma pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, ki je povedal: »Premogovnik Velenje je skupaj s partnerji tudi v letu 2021 uspešno sodeloval pri prijavah mednarodnih projektov na Evropski raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). S strani evropske komisije je bil odobren projekt GREEN JOBS, ki se je začel izvajati julija 2022. Namen projekta je preučitev uporabe jamske infrastrukture za uporabo obnovljivih virov energije in krožnega gospodarstva, ki zajema rekultivacijo in rehabilitacijo zaradi rudarjenje degradiranega področja z uporabo odpadkov iz rudarstva; potencial za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn; uporabo jamske vode in infrastrukture za postavitev toplotnih črpalk (geotermalna energija) in črpalnih hidroelektrarn s poudarkom na razvoju in uporabi najnovejših fluidov ter proizvodnjo in uporabo zelenega vodika.«

V sklopu projekta bodo izdelani poslovni načrti za virtualne elektrarne in zelene vodikove tovarne, ki bodo vključevali tudi načrte potrebnih prekvalifikacij in modelov prestrukturiranja za zagotavljanje novih delovnih mest.

Partnerji iz tujine so si v četrtek, 5. oktobra, ogledali kako poteka proizvodni del procesa v jami Premogovnika Velenje 500 metrov pod zemljo.