404 vodna dovoljenja

Poleg javnega vodovodnega omrežja so v Šaleški dolini tudi gospodinjstva, ki imajo svoje vodne vire. Veljavna vodna dovoljenja imajo 404. Največ, 187, jih je v Mestni občini Velenje. Poleg oskrbe z vodo jih ti izrabljajo še za zalivanje in za toploto. V občini Šoštanj je vodnih dovoljenj 161 in tudi tu svoja vodna zajetja lastniki uporablja predvsem za lastno oskrbo z vodo, v občini Šmartno ob Paki pa je takih dovoljenj 56, vodne vire pa tamkajšnji lastniki izrabljajo predvsem za zalivanje vrtov.