40 let Veplasa

Danes dopoldan je bila v družbi Veplas Velenje slavnostna seja kolegija. Namenili so jo 40-letnici njenega delovanja. Kot so dejali na seji, je bila pot trnova, na njej pa so so se soočali z uvedbo prisilne uprave, nekaterih napačnih poslovnih odločitev do vstopa v zelo zahteven svet tehnologije, v katerem so danes. Iz kriz so vedno izšli kot zmagovalci, zato je pred družbo z več kot 200 zaposlenimi lepa prihodnost. Vanjo vstopajo z jasno vizijo predvsem na področju hi-tech tehnologije. Za letos predvidevajo blizu 20 milijonov evrov realizacije, v naslednjih 5 do 10 letih pa jo načrtujejo v višini 50 milijonov evrov.