3RO: DARS pravi, da dela še vedno potekajo

Na novinarski konferenci, ki je bila 21. februarja na Ministrstvu za infrastrukturo po sestanku ministrice z župani in direktorjem DARS, je mag. Valentin Hajdinjak povedal, da so sicer na 31,5-kilometrskem severnem delu tretje razvojne osi doslej dokončali sklop Gaberke, v gradnji je sklop Jenina, kjer bodo dela predvidoma končali letos, trenutno so v postopku sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem za sklop Konovo in Škalsko jezero.

»To pomeni, da bodo v prihodnjih tednih oddana dela na polovici od osmih sklopov na severnem delu tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem.«

Pridobili so tudi delno gradbeno dovoljenje za sklop Podgorje, vložili pa so tudi že vloge za gradbeno dovoljenje za sklope Velunja, Škale, Šentrupert, Velenje in drugi del delnega gradbenega dovoljenja za Podgorje.

»Na Darsu se bomo še naprej trudili, da vsa dela zaključimo v rokih, ki so postavljeni,« je obljubil Hajdinjak in dodal, da bodo skladno z dogovorom na omenjenem sestanku preverili, kako lahko časovnice za posamezne sklope še optimizirajo.

Na sklopih Slovenj Gradec, Dravograd, Otiški Vrh, Prevalje po Hajdinjakovih besedah trenutno poteka postopek umeščanja v prostor z vsemi potrebnimi spremljevalnimi aktivnostmi.

Na slovesnosti ob začetku gradnje hitre ceste na Koroškem, na odseku Jenina, ki je bila 24. avgusta 2021, je sicer Hajdinjak napovedal dokončanje celotnega odseka hitre ceste Šentrupert-Slovenj Gradec do konca leta 2027.