39 pritožb v volilnih sporih

Občinske volilne komisije morajo do danes javno objaviti seznamov kandidatov in kandidatnih list za lokalne volitve. Pri potrjevanju kandidatur je ponekod prišlo do zapletov, nekatere je moralo reševati tudi upravno sodišče. To je obravnavalo skupaj 39 pritožb, rešilo jih je že 38, ugodili so 12 pritožbam. Med odmevnejšimi odločitvami je bila denimo tista, s katero je sodišče ugodilo pritožbi liste Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja na odločitev volilne komisije v Kranju. Komisija je listo zavrnila zaradi imena, upravno sodišče pa je odločbo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Volilna komisija je nato listo z novim imenom potrdila.