3. december – mednarodni dan invalidov

Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga zaznamujemo 3. decembra, je župan MO Velenje s sodelavci 5. decembra v Galeriji Velenje pripravil delovno srečanje s predstavniki več kot 20 društev, zvez društev invalidov in organizacij, ki skrbijo za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Razpravljali so o različnih ovirah, s katerimi se soočajo v vsakdanjem življenju in o morebitnih izboljšavah, na katere nas zaradi svojih oviranosti lahko opozorijo.

MO Velenje, ki je od leta 2004invalidom prijazno mesto, načrtno razvija, spodbuja in realizira dejavnosti ter ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kakovosti življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju.

Delovno srečanje so zaključili z nekaj samostojnimi sklepi za infrastrukturne izboljšave in ukrepe za senzorno ovirane. Predlagana je bila ureditev klančnine na balinišču, izpostavljena večja skrb nad dostopnostjo in urejenostjo javnih stranišč ter potreba po kombiju z rampo, ki bi omogočal posebne prevoze osebam na invalidskih vozičkih. Poiskali bodo projektne rešitve za ureditev dvigala na strelišče, pogledali možnosti različnih stalnih oblik financiranja društev, v sklopu prestrukturiranja ne bodo pozabili na invalide Premogovnika Velenje, spodbujali dostopnost gradiva za t. i. lahko branje (Knjižnica Velenje že ima oddelek za otroke s posebnimi potrebami), promocijske videe za družbena omrežja, ki jih objavlja MOV, bodo podnaslovili.

Tudi sicer občina izvaja številne aktivnosti za izboljšanje življenja invalidov na vseh področjih. Na Velenjski plaži je na razpolago invalidski voziček za kopanje, ki je namenjen uporabnikom invalidskih vozičkov, lahko pa ga uporablja tudi vsak, ki ima težave, da pride sam do vode. Prav tako bodo na plaži uredili opremo za razvoj disciplin, ki so vključene v paraolimpijske športe ter omogočali dostop v vodo za gibalno in senzorno ovirane. Obstoječa ureditev ne omogoča gibanja z invalidskimi vozički. Pri dopolnitvi in spremembah obstoječih prostorskih aktov ter pri izdelavi novih prostorskih aktov vedno posebno skrb namenja invalidom, predvsem pri prostorskih rešitvah in odstranitvi ovir za invalide. Skrbijo za odpravljanje ovir tako na javnih cestah in ulicah v mestu, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov v lokalni skupnosti, in tako omogočajo boljši in bolj varen dostop za invalide in kolesarje ter tudi druge udeležence v prometu.