1,7 milijona evrov za javne gasilske službe

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je skupaj z namestnico predsednika Gasilske zveze Šaleške doline Renato Rupreht in predsedniki gasilskih društev podpisal pogodbe o javni gasilski službi za redno delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze. Župan se je gasilcem zahvalil za odlično delo, tvorno sodelovanje in neomajno predanost, ki so jo gasilci ponovno pokazali ob lanskih vremenskih ujmah.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na srečanju z gasilci izpostavil, da so se tudi na področju zaščite in reševanja soočali z različnimi izzivi, ki so jih uspešno premagali z odločnimi aktivnostmi in ukrepi. Z ustanovitvijo poklicne enote so naredili pomembne korake v pravo smer. Načrtujejo tudi Center za zaščito in reševanje, s katerim želijo dodatno povezati različne organizacije ter zagotoviti še učinkovitejše delovanje v primeru nesreč in izrednih razmer.

Mestna občina Velenje bo v skladu z veljavnim proračunom letos za izvajanje javne gasilske službe namenila 1.698.100 evrov. So v procesu zamenjav gasilskih vozil s cisterno. Letos je prvo vozilo že prevzelo PGD Pesje, drugo bodo predvidoma novembra predali PGD Škale. Prav tako bo novo vozilo prevzel javni zavod Poklicna gasilska enota (PGE), ki bo vozilo kupil z lastnimi in donacijskimi sredstvi.

Pripravljajo javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Centra za zaščito in reševanje. V novem objektu bo svoje prostore dobil javni gasilski zavod PGE ter ostale sile in društva sistema zaščite in reševanja. Ob tem bodo tudi kadrovsko okrepili zavod ter kupili potrebno novo opremo in vozila. Veliko pozornosti bodo namenili tudi prostovoljnemu delu javne službe, saj brez tega pomembnega segmenta sistem ne deluje. To se je pokazalo leta 2022 ob požaru na Krasu, pa tudi lani ob neurjih in poplavah.

Lani so naši gasilci opravili več kot 1.750 intervencij, kjer je sodelovalo več kot 6.500 gasilk in gasilcev, tudi zunaj meja naše občine.