16 .januarja bodo zaživele ambulante za neopredeljene

Iz Zdravstvenega doma Velenje sporočajo, da bodo ambulante za neopredeljene delovale podobno kot doslej, z delom pa bodo v novi obliki zaživele jutri, 16. januarja. V Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki je trenutno brez izbranega osebnega zdravnika okrog 6.300 pacientov, vključno z (bivšimi) pacienti dr. Lah in dr. Lazić. Začeli bodo z eno ambulanto in enim timom – 40 ur tedensko.  Razpored bo objavljen na spletni strani ZD Velenje, in se bo prilagajal razpoložljivosti zdravnikom (ki bodo delo opravljali izven svojega rednega delovnega časa). »Glede na potrebe in zmogljivosti se bomo sproti prilagajali,« pojasni vodja službe splošne medicine ZD Velenje, dr. Janja Fišter, ki poudari, da morajo zdravstvene ustanove za nenaročene paciente po priporočilih ministrstva zagotoviti najmanj eno uro dnevno. Ambulanta za neopredeljene bo načeloma na voljo pacientom od ponedeljka do četrtka dopoldan in popoldan, ob petkih pa popoldan. V ambulanto za neopredeljene se bo vključevalo najverjetneje 18 specialistov in en specializant. Podatka o tem, koliko medicinskih sester bo sodelovalo dr. Fišterjeva nima. Delo v ambulanti za neopredeljene bo potekalo izključno izven njihovega rednega delovnega časa in sicer preko podjemnih pogodb.