12. maj je mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, zahvalil za trud in prizadevno delo zaposlenim na področju zdravstva v Zdravstvenem domu Velenje, Lekarni Velenje in Domu za varstvo odraslih Velenje.
Županu se zdi pomembno zavedanje, da brez medicinskega osebja zdravstvena oskrba ne bila takšna, kot je danes, čeprav je pri vprašanjih o osebnem zdravju, posameznikov problem za pacienta največji. Zato vsakdo, ki zboli, pričakuje čimbolj učinkovito obravnavo.
»Zavedamo se, da moramo v lokalni skupnosti skupaj z zdravstvenim osebjem delati dobro. Trudimo se po svojih najboljših močeh, je pa s strani lokalne skupnosti težko spreminjati zdravstveni sistem, za katerega je odgovorna država. Naša želja mora biti predvsem, da gledamo v prihodnost. Skupaj z državo bomo skušali zagotoviti oskrbo, ki bo čimbolj človeška in dostopna, da bodo ljudje imeli zaupanje v sistem. Srčnost je tista, ki je ključ do uspeha posameznika in družbe, čeprav je včasih težko, saj je potrebno postaviti družbene interese pred osebne,« je dejal.