1000 novih delovnih mest do leta 2027

V Mestni občini Velenje so že začeli s procesom prestrukturiranja, saj zemljišča v Poslovni coni Stara vas prodajajo uspešnim podjetjem, ki bodo v dolini ustvarjala višjo dodano vrednost, zagotavljala nova in stabilna delovna mesta ter razvijala nove, okolju prijazne tehnologije. Včeraj, 11. maja, sta župan Peter Dermol in direktor družbe Tiki HVAC Branko Apat podpisala pogodbo za prodajo zemljišča v izmeri 4.705 m² za izgradnjo novih proizvodnih prostorov v Poslovni coni Stara vas.

S tem podpisom o prodaji tudi uradno pričenjajo s privabljanjem investitorjev in s 1. fazo prestrukturiranja, katere cilj je, da bo do leta 2027 v poslovni coni 1000 novih delovnih mest.

Družba Tiki HVAC bo v novih prostorih, ki bodo začeli obratovati leta 2024, imela bo tudi referenčen laboratorij s področja obnovljivih virov energije. Poleg razvojno-raziskovalne ter tržne dejavnosti v družbi Tiki HVAC načrtujejo tudi proizvodnjo toplotnih črpalk.