10 tisoč evrov za male čistilne naprave

Foto: www.cistilnenaprave.si

Šmartno ob Paki – Občina Šmartno ob Paki je na svojih spletnih straneh objavila razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v lokalni skupnosti za letos.V ta namen je predvidela v proračunu 10 tisoč evrov, upravičenec pa lahko pridobi 1000 evrov nepovratnega denarja. Lani je na razpis za prav tako 10 tisoč evrov prispelo 10 vlog, občina pa je sofinancirana izgradnjo malih komunilnih čistilnih naprav v višini 9000 evrov.Vloge zbirajo na prijavi do konca prihodnjega meseca.