10. september: Svetovni dan prve pomoči

Svetovni Dan prve pomoči so prvič obeležili leta 2000, ko je 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa dalo pobudo za tovrstno praznovanje. Zamisel je bila kmalu sprejeta in se je uveljavila v mednarodnem merilu, ko je leta 2003 kar 115 nacionalnih organizacij Rdečega križa po vsem svetu obeležilo svetovni dan prve pomoči. To kaže na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi pomoči ter spodbujanja in osveščanja prostovoljcev po vsem svetu.

Pristop k poškodovancu

Ko ugotovimo, da poškodovanec potrebuje našo pomoč, moramo pri nudenju prve pomoči vedno slediti enakemu vrstnemu redu postopkov. To nam omogoča, da vedno opravimo vse postopke in da nikoli ničesar ne pozabimo, pravijo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Pogosto je treba ukrepati hitro in odločno, brez pretiranega razmisleka. Postopki v okviru prve pomoči (pa tudi v okviru nujne medicinske pomoči) so naravnani tako, da najprej rešujemo tiste težave, ki prizadetega najbolj ogrožajo. Šele ko se prepričamo, da oživljanje ni potrebno, se lotimo začetnega pregleda, s katerim poskušamo ugotoviti resne poškodbe ali bolezni. Če tudi teh nismo ugotovili, se lotimo natančnejšega pregleda in odkrivanja manj nevarnih poškodb ali bolezenskih težav.

Klic na številko 112

Ko smo soočeni z nesrečo ali potrebujemo pomoč, ki presega naše zmožnosti, nemudoma pokličemo na številko 112 – Regijski center za obveščanje (ReCO). V Sloveniji je vzpostavljena mreža 13 regijskih in enega državnega centra za obveščanje. Ob klicu dobimo operaterja/dispečerja na področnem centru, ki bo glede na okoliščine poskrbel za najustreznejšo obliko zaščite, reševanja in pomoči. Dal nam bo ustrezne informacije oz. navodila ali pa naš klic preusmeril in s pozivniki aktiviral ustrezne službe. Centri za obveščanje delujejo nepretrgoma 24 ur na dan vse dni v letu. Telefonski klic na to številko je brezplačen tako z mobilnega kot s stacionarnega telefona. Tako je mogoč klic iz javnih telefonskih govorilnic brez uporabe kovancev ali telefonske kartice, z mobilnega telefona pa tudi v primeru vseh porabljenih impulzov.

Rdeči križ opozarja: znanje prve pomoči temelji na praktičnem delu

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije so naloge, ki jih  Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči, naslednje: organizira tečaje in izpite iz prve pomoči ter organizira in usposablja enote za prvo pomoč. Na Rdečem križu že vrsto let opozarjajo, da znanje prve pomoči temelji na praktičnem delu, ki bi ga bilo treba v različnih starostnih obdobjih kontinuirano obnavljati. Nedopustno je, da tečaji prve pomoči niso obvezni sestavni del usposabljanja bodočih voznikov motornih vozil, obvezen je zgolj izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko posameznik pridobi dvojnik izpita prve pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in več, ne da bi mu bilo treba to zanje osvežiti, so zapisali na Rdečem križu Slovenije. Prav zato je Rdeči križ Slovenije že pred dvema letoma dal pobudo, da bi se vsebine preprečevanja nezgod in osnov nudenja prve pomoči uvedle v obvezni učni program osnovnih šol. Pri tem ne gre za uvajanje posebnega učnega predmeta v osnovne šole, ampak za umestitev vsebin prve pomoči kot dopolnilnih oziroma izbirnih vsebin, v skladu z mednarodno primerljivimi standardi.
Stališče Rdečega križa Slovenije je, da preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost, ki se ju je treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje nadgrajevati oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo, še pravijo na Rdečem križu Slovenije.