1. maj – praznik, ki ga ne damo

Ob prazniku dela smo nekaj vprašanj o delu, delavcih in vlogi sindikata postavili predsedniku sindikata SKEI Gorenje Žanu Zebi.

Kako je s pravico do dostojnega dela in primernega plačila v današnjih časih (izzivi nekoč in danes)?

Res je, da danes delovna mesta niso več enaka kot v preteklosti. Manj je tistih tipičnih težaških delovnih mest. Je pa zato v proizvodnji večji pritisk na tempo dela, ki je vedno hitrejši. Od režijskih delavcev se zahteva večja pripravljenost dosegljivosti tudi izven delovnega časa. Delo in delovna mesta se spreminjajo, so pa tudi navade in pričakovanja ljudi danes popolnoma drugačna kot v preteklosti. Vedno več je individualizma, kar ima vpliv na moč delavskih množic in daje prednost lastnikom.

1. maj je praznik delavstva. Kaj pomeni biti delavec danes, saj se delo in delovna mesta spreminjajo?

Sodobni izzivi gospodarstva in konkurence imajo velik vpliv na pravice delavcev in način zaposlovanja. V sredinah, kjer delavci niso organizirani v sindikate in nimajo aktivnih svetov delavcev, se tudi lastniki vedejo temu primerno. Osebno menim, da bodo prišli časi ponovnega povezovanja delavcev, le načini bodo drugačni, prihajajočim generacijam bolj razumljivi. Velik izziv bo tudi razvoj digitalizacije, robotizacije, ki mora iti v smeri koristi za delavce.

So pogajanja v Hisense Europe danes zahtevna?

Nivo pravic slovenskih delavcev v določenih branžah je še vedno visok, tudi v primerjavi z bolj razvitimi državami. Seveda je odvisno tudi od sindikalne organiziranosti in s tem povezane moči sindikata. Sindikat SKEI Gorenje je v času od prevzema Hisense izvedel kar nekaj aktivnosti v korist zaposlenih in tudi v smeri ohranitve delovnih mest. Leta 2020 smo kljub prepovedi zbiranja zaradi COVID-19 izvedli odmevne protestne shode »Brez Gorenja ni Velenja« v Velenju in Ljubljani. Napovedano je bilo namreč odpuščanje večjega števila delavcev. Bili smo uspešni.

Leta 2022 je izvršni odbor SKEI Gorenje napovedal stavko zaradi napovedane ukinitve KOP-a (koeficienta delovne uspešnosti). Tudi takrat smo bili uspešni. Velik uspeh je tudi dogovor novega plačnega sistema, ki se je začel izvajati z letom 2023. Podali smo tudi pobudo in pomagali pri ustanovitvi sindikata in sveta delavcev v HGE (režijske službe, servis in logistika) ter HEE (proizvodnja TV).

Ali sodobni izzivi gospodarstva in konkurenca vplivajo na pravice delavcev? Kako pomembna je vloga sindikata?

Čas, ki smo ga potrebovali, da smo se navadili drug na drugega (mislim na novega lastnika), je za nami. Z novim vodstvom imamo korektne odnose, naša glavna skrb pa je, da imajo naši zaposleni dostojno, varno delo in primerno plačilo. Uspeli smo se dogovoriti tudi za oživitev nekaterih dejavnosti iz preteklosti, ki vplivajo na boljše vzdušje. Ponovno bosta zaživela Gorenijada (FIT&FAN) in novoletno druženje, izvajati se je začela tudi zdravstvena preventiva. Dogovarjamo se tudi za ponovno uvedbo telovadbe na delovnih mestih (5 minut dnevno).

Ali lahko razvoj digitalizacije, robotizacije prinese koristi za delavce ali se moramo razvoja bati?

Želim si, da bo na naši lokaciji v Velenju še dolgo časa čim več delovnih mest, ki pa bodo tudi primerno plačana. Vsem delavcem Gorenja in občanom Velenja želim lep praznik dela.