Župan in svetniki svečano zaprisegli

Velenje, 4. decembra – Velenjski občinski svet je konstituiran, svetniki in župan Bojan Kontič so že zaprisegli, izvolili pa so tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo pripravila predloge delovnih teles. Župan je imenoval tudi dva podžupana. To sta dosedanji Peter Dermol, ki bo funkcijo opravljal profesionalno, prihaja pa iz vrst SD in Darinka Mravljak iz Desusa, ki bo nalogo opravljala nepoklicno.

So pa najprej prisluhnili predsednici občinske volilne komisije Mileni Dežman Bukvič, ki jim je predstavila volilne rezultate. Seznanila pa jih je tudi, da je prišlo pri vnosu preferenčnih glasov do napak, ki so jih že popravili. Te na končne rezultate niso vplivale pri nobeni listi, prav tako pa tudi ne pri izvoljenih svetnikih, razen na listi SNS, kjer je bil s preferenčnimi glasovi izvoljen Joviša Kraljevič, ki je sedaj tudi svetnik, ne pa Adolf Štorman, ki je bil nosilec liste.

To pa je bil povod, da se je lista Dobra država, katere nosilec je Matej Jenko, pritožila na volilno komisijo in zahtevala ponovno štetje glasov, kar pa je volilna komisija zavrnila. Dve minuti pred začetkom seje pa je pritožbo podal tudi Mihael Letonje, ki je prav tako zahteval ponovno štetje glasov. To pritožbo je kasneje obravnavala mandatna komisija in jo prav tako kot neutemeljeno zavrnila.