Znanstveniki CO2 iz ozračja preoblikovali v premog

Mednarodna skupina znanstvenikov je nedavno objavila rešitev, kako zajeti CO2 iz ozračja in ga preoblikovati v premog. V snovanje tehnologije oz. naprav za zajemanje in shranjevanje CO2 kot način boja proti podnebnim spremembam v zadnjih letih različna energetska podjetja sicer vlagajo milijarde, a so bile dosedanje metode drage, saj so zajemale utekočinjenje CO2 in njegovo vbrizgavanje v podzemna skladišča. Kot se je izkazalo, je rešitev s pretvorbo CO2 v trdno obliko ekonomsko učinkovitejša. Dosedanje različice teh poskusov so zahtevale izjemno visoke temperature in so bile tako omejene le na nadzorovano laboratorijsko okolje, rešitev omenjene skupine strokovnjakov pa uporablja poseben katalizator iz tekoče kovine, ki vsebuje cerij. Ko ta reagira s CO2, se plin pretvori v male koščke premoga. Ti imajo tudi električni naboj, tako da se lahko tako pridobljena trdna snov uporablja kot superkondenzator. Če bi metoda v prihodnje zaživela v množični rabi, bi lahko bil to pomemben preboj v prizadevanjih za znižanje izpustov toplogrednih plinov.