Zlati svinčnik za energetsko sanacijo ZD Velenje

Projekt Energetska sanacija Zdravtvenega doma Velenje je s s strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije prejel priznanje zlati svončnik za odlično izvedbo na področju arhitekture in krajinske arhitekture. Za to priznanje je v kategoriji izstopajočih izvedb kandidiralo 48 projektov, odločitev o zlatem svinčniku pa je sprejela štiričlanska mednarodna žirija. Energetska sanacija je bila končana avgusta 2014. Dela so obsegala sanacijo ovoja, menjavo oken na severni in južni fasadi zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ter prenovo strojnih in elektro instalacij. Vrednost prenove je znašala 1.200.000 evrov.