Zemljišča že odkupujejo

Na zadnjem sestanku koordinacijskega odbora za spremljanje priprave na gradnjo tretje razvojne osi, katerega član je tudi velenjski podžupan Peter Dermol, so predstavniki Direkcije za ceste potrdili, da potekajo priprave na gradnjo zelo intenzivno na vseh treh odsekih, kjer naj bi gradnja stekla še letos. Dva izmed njih sta na območju mestne občine Velenje, in sicer priključek Gaberke in viadukt Jezero. Na teh območjih so že končali s parcelacijo zemljišč, v teku so odkupi zemljišč, nekatere pogodbe so že sklenjene. Vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja bodo vložili najkasneje konec maja.

Za traso med Velenjem in Slovenj Gradcem je tudi že v izdelavi investicijski program, ki naj bi bil predstavljen konec prihodnjega meseca. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so povedali, da so podali pobudo, da se projekt tretje razvojne osi uvrsti v poroštveni zakon, ki je v pripravi na Ministrstvu za finance.

Ob tem je podžupan mestne občine Velenje Peter Dermol poudaril: »V finančno konstrukcijo mora biti zajeta celotna trasa tretje razvojne osi med Šentrupertom in Velenjem, saj je nujno, da se aktivnosti tudi na tem odseku pospešijo, takoj, ko bo ustavno sodišče presodilo pravilnost umeščanja v prostor. Vsekakor je treba zagotoviti, da bo cesta na celotni trasi dograjena sočasno.« Predstavniki Darsa so mu pritrdili, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo pa so povedali, da so ponovno poslali poziv na Ustavno sodišče, da čim prej obravnava zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu.