Želijo podaljšanje vkopa hitre ceste

Velenje – Društvo „Civilna iniciativa-Odbor za čisto in zdravo okolje“ KS Stara vas si s podporo uprave Mestne občine Velenje prizadeva v obstoječo traso tretje razvojne osi vključiti podaljšanje pokritega vkopa na obstoječi trasi v neposredni bližini Športno rekreacijskega centra, stadiona in nogometnega igrišča. Z izgradnjo hitre ceste bo izveden grob poseg v varovalni gozd celotnega mesta Velenje, prav tako gre za poseg v sam Športno rekreacijski center, kjer bo več hrupa in zaradi izpuhov poslabšano bivanje v tem okolju. Prizadeta bo stanovanjska soseska Žabja vas in rekreacijske površine. S podaljšanjem pokritega vkopa bi velik del težav odpravili.