Zelena shema slovenskega turizma

Občina Ljubno se je pridružila 13 destinacijam, ki so se prijavile na četrti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. Shema danes združuje že 23 destinacij, 20 ponudnikov in 3 parke z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green. Kot so pojasnili,so se pridružili zato, kar jim bo omogočilo tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Na poti do znaka Slovenia Green, ta bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bodo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti tamkajšnjega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.