Zdravstveno stanje Šoštanjčanov podobno slovenskemu povprečju

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil rezultate letošnje raziskave Zdravje v občini. Pokazala je, da Šoštanj večinoma na odstopa od povprečja. Nekoliko nižji od slovenskega povprečja je prirast prebivalstva, nekoliko višja pa je stopnja splošne umrljivosti. Nižji od slovenskega povprečja je telesni fitnes otrok. Višji pa je odstotek prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je v povprečju trajala dobrih 18 dni na leto, medtem ko je bila v slovenskem povprečju za dobre štiri dni krajša.

Žal pa Šoštanj odstopa od slovenskega povprečja po številu samomorov. Medtem ko slovensko povprečje znaša 20 samomorov na sto tisoč prebivalcev, je šoštanjsko 36. Višja je tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka, splošna umrljivost je precej višja od slovenskega povprečja, umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pa je povsem enaka slovenskemu povprečju.