Zbirajo pobude za podelitev priznanj

Velenje – Do 7. maja bodo v Velenju zbirali pobude za podelitev priznanj Mestne občine. Pobude lahko pošljejo občani mestne občine Velenje, združenja občanov, ki delujejo v mestni občini Velenje, in pravne osebe s sedežem v mestni občini Velenje. Komisija je v letošnjem letu razpisala naslednja priznanja: častni občan Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje, plaketa Mestne občine Velenje in priznanje župana Mestne občine Velenje.